Eficàcia Garantida

Els Laboratoris de I+D d'Alissi Brontë analitzen cada un dels nostres productes per oferir-nos:

LA MÀXIMA SEGURETAT

Els nostres productes es fabriquen sota els més estrictes controls de seguretat, amb la màxima qualitat i controlant tots els paràmetres fisico-químics i microbiològics per assegurar la seguretat i innocuïtat de tots i cada un dels nostres productes.

LA MÀXIMA QUALITAT

Tots els nostres processos de fabricació es regeixen sota les legislacions més estrictes internacionals, havent-hi sent atorgats a la nostra empresa els maximos reconeixements i comptant amb els Certificats Interancionales mes exigents de Qualitat ISO 9001 i de Gestió de Medi Ambient ISO 14001 i de Laboratori UNE 166000.

EXCEL·LENT COMPATIBILITAT CUTÀNIA

La compatibilitat cutània del producte ha estat verificada dermatológicamente per professional científic qualificat i experimentat (test de tolerància cutània) obtenint-se l'Índex d'Irritació Cutània (I.P.C.) que qualifica la tolerància dels productes cosmètics d'Alissi Bronte com MOLT BEN TOLERATS a la mostra d'individus testats, fins i tot a les pells més sensibles i reactives.

ASSAIGS D'EFICÀCIA

L'eficàcia de les nostres gammes ha estat provada i contrastada mitjançant diferents anàlisis realitzades pels Laboratoris d'Investigació d'Alissi Brontë com amb diferents Laboratoris qualificats independents derivats de la nostra colaboracion cientifica amb els mes prestigiosos Hospitals i Universitats com el Departament de Química de la Universitat de València.

FACTOR DE PROTECCIÓ SOLAR GARANTIT

La línia solar d'Alissi Brontë ha estat sotmesa a diferents anàlisis per determinar la seva efectivitat com protectors solars i agents defensors contra els raigs UVA i UVB que genera el fotoenvejecimiento de la pell.

 EXTREMUVA (Factor Protecció Solar):

EXTREM UVA poseeix un F.P.S. >50

Estudi realitzat mitjançant l'Analitzador Labsphere (USA) per la Dra. Empara Salvador|salvador i el Dr. Alberto Chisvert de la Universitat de València.